AANVULLENDE VOORWAARDEN
PERSONAL TRAINING

Artikel 1 – Definities
Fitness Aalsmeer: rechtspersoon, Besloten Vennootschap, genaamd Fitnesscentrum Aalsmeer B.V.
Klant: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Fitness Aalsmeer zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten/abonnementen tussen Fitness Aalsmeer en de Klant. Deze aanvullende voorwaarden gelden specifiek voor personal-training-abonnementen.


Artikel 3 – P
ersonal-training-abonnementen
Het abonnement komt tot stand via een digitaal inschrijfformulier. Fitness Aalsmeer biedt de Klant de keuze uit verschillende personal-training-abnonnementen op basis van: 

  1.  Frequentie; 1, 2 of 3 x per week
  2. Individueel (SOLO) of met een trainingspartner (DUO)


Artikel 4 – Duur
 

4.1. De duur van abonnementen kan verschillen, hoe langer de contractperiode des te lager de periodieke contributie.

4.2 Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet.


Artikel 5 – Beëindiging

5.1 Opzeggen kan via een digitaal opzegformulier in de sportclub. De Klant kan ook via een e-mail naar info@fitness-aalsmeer.nl een link naar een digitaal opzegformulier aanvragen.

5.2 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 4 kalenderweken en kan niet binnen de vooraf overeengekomen periode worden beëindigd.

5.3 Het is niet mogelijk het abonnementen met terugwerkende kracht te beëindigen en/of restitutie te ontvangen van de contributie.

5.4 Het is niet mogelijk om het abonnement binnen de vaste contractperiode te beëindigen, tenzij de Klant verhuist naar een adres buiten een straal van 10km van Fitness Aalsmeer. In dat geval zal Fitness Aalsmeer op vertoon van een inschrijvingsbewijs, het abonnement per direct beëindigen.


Artikel 6 – Verhinderingen,  onderbreking & verplaatsen

6.1 Onderbrekingen kunnen  minimaal 2 weken van tevoren per e-mail (mailen naar: info@fitness-aalsmeer.nl) worden gemeld. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht en wordt het abonnement opgeschoven. Bij onderbrekingen die langer duren dan 4 weken kan het vaste trainingsmoment vergeven worden aan een andere klant. 

6.2 Bij verhinderingen tot 12 uur van tevoren worden 25% van de kosten (naar rato) in rekening gebracht. 

6.3 Bij annulering binnen 12 uur voor aanvang van de training worden de volledige kosten in rekening gebracht.

6.4 In geval van DUO-trainingen waarbij één van de twee personen verhinderd is worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

6.5 Het verplaatsen van een training is alleen mogelijk bij aanvragen tot 12 uur voor aanvang van de training afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainer. Indien de trainer niet beschikbaar is komt de training te vervallen en worden alsnog 25% van de kosten (naar rato) in rekening gebracht. 

6.6 Indien de trainer verhinderd is zal in eerste instantie gekeken worden of de training kan worden ingehaald. Indien inhalen niet past binnen de mogelijkheden worden er geen kosten voor de betreffende training(en) in rekening gebracht.


Artikel 9 – gebruik faciliteiten

9.1 Met het personal-training-abonnement kun je alleen trainen met een personal trainer. Indien je naast je personal trainingen gebruik wenst te maken van de trainingsmogelijkheden van Fitness Aalsmeer dien je hiervoor een separaat abonnement af te sluiten. 

9.2 Met het personal-training-abonnement kun je voor en na je personal training wel gebruiken maken van de faciliteiten als koffie, lockers, douches en sauna.